AJOFM GIURGIU

Sos. Bucuresti, Bl.202/5D, mezanin

Telefon / fax: +40.246.230.613

                        +40.246.230.606

                        +40.372.219.982

Punct de lucru Bolintin Vale:

Str. Republicii

Telefon / fax: +40.246.271.066

Email: ajofm@gr.anofm.ro

_______________________________

PROGRAM DE LUCRU

Luni - Joi: 08:00 - 16:30

Vineri:       08:00 - 14:00

Operator date caracter personal nr. 562

AVANTAJELE UCENICIEI LA LOCUL DE MUNCA

            Angajatorii interesati pot recurge la calificarea propriilor angajati si prin programe de formare profesionala reprezentate de ucenicia la locul de munca, conform prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

            Ucenicia la locul de munca reprezinta formarea profesionala realizata in baza unui contract de ucenicie la locul de munca.
            Pentru a participa la un program de ucenicie la locul de munca, o persoana trebuie sa fi implinit varsta de 16 ani; sa nu detina o calificare pentru ocupatia pentru care se organizeaza ucenicia la locul de munca; sa indeplineasca conditiile cerute de lege pentru acces la formarea profesionala prin ucenicie la locul de munca si sa faca demersuri pentru gasirea unui loc de munca, fie prin mijloace proprii, fie prin inregistrarea la agentia pentru ocuparea fortei de munca.

            Organizarea uceniciei la locul de munca se face pe baza unui contract individual de munca, de tip particular, încheiat pe durata determinată, în baza căruia ucenicul garantează pregătirea sa profesional sub autoritatea unui angajator, care este obligat, totodata, sa îi asigure plata salariului si toate conditiile necesare formarii profesionale.

            Durata contractului nu poate fi mai mare de 3 ani (36 luni) si mai mica de 12 luni, in functie de nivelul de calificare pe care urmeaza sa se pregateasca ucenicul
            Contractul de ucenicie contine si clauze specifice, pe langa elementele obligatorii ale contractului individual de munca . Aceste clauze se refera la: denumirea calificarii pe care urmeaza sa o dobandeasca ucenicul, la denumirea furnizorului de formare, precum si la obligatii suplimentare ale angajatorului sau ale ucenicului.

            Angajatorul trebuie sa ii asigure ucenicului toate drepturile rezultate din contract, sa-i asigure o pregatire practica si teoretica corespunzatoare calificarii in care ucenicul se formeaza profesional, care este finalizata cu un certificat de calificare profesionala a adultilor, conform legii, si sa suporte contravaloarea programului de formare profesionala a ucenicului.

            Totodata, legea prevede ca ucenicul sa primeasca un coordonator de practică, care îl va indruma in vederea dobandirii competentelor profesionale necesare.

            Ucenicul trebuie sa isi respecte obligatiile contractuale si sa participe la sustinerea examenului de absolvire, in momentul terminarii stagiilor practice si teoretice.

            Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, beneficiaza, la cerere, pe perioada de derulare a contractului de ucenicie, de o suma in cuantum de 2.250lei/luna , acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie.

Stimularea incadrarii stagiarilor, din bugetul asigurarilor de somaj

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 335 din 10 decembrie 2013, angajatorii care încheie un contract de stagiu cu absolvenții de învățământ superior, beneficiaza la cerere, pe perioada derulării contractului de stagiu,de o suma in cuantum de 2250/luna, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie

            Scopul efectuării stagiului este de asigurare a tranziţiei absolvenţilor institutiilor de învăţământ superior de la sistemul de educaţie la piaţa muncii, de a consolida competenţele şi abilităţile profesionale pentru adaptarea la cerinţele practice şi exigenţele locului de muncă şi pentru o mai rapidă integrare în muncă, precum şi de a dobândi experienţă şi vechime în muncă/ în specialitate.

           Contractul de stagiu se încheie odată cu încheierea contractului individual de muncă, durata contractului de stagiu fiind de 6 luni, cu excepţia situaţiilor în care prin legi speciale este prevăzută o altă perioadă de stagiu.      

            Perioada de stagiu se desfăşoară pe baza unui program de activităţi aprobat de angajator, la propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul si va cuprinde:

            - obiectivele şi indicatorii de performanţă cuantificabili pe baza cărora se realizează evaluarea;

            - planificarea activităţilor ce urmează să fie desfăşurate, în funcţie de nivelul competenţelor şi deprinderilor practice vizate a fi dobândite pe parcursul perioadei de stagiu.

            Coordonarea şi supravegherea activităţii de stagiu este realizată de un mentor, numit de angajator dintre salariaţii calificaţi (cu excepţia celor cu sancţiuni disciplinare neradiate), cu o experienţă profesională de cel puţin doi ani în domeniul în care urmează să se realizeze stagiul.

     Perioada de stagiu constituie vechime în specialitate, daca stagiarul a promovat evaluarea activitatii.

         

VIZITATORI
IP-ul tau este:54.166.249.93
Astazi13-11-2018

Proiect INSERT

cub

Facilitarea accesului la ocupare si integrare sociala pentru 800 de persoane apartinand grupurilor vulnerabile din regiunile Sud Muntenia si Bucuresti – Ilfov.

click aici

Proiect PROACTIV

pro inima

Proiectul isi propune sa imbunatateasca sansele de angajare ale grupului tinta prin masuri de ocupare active, inovative si flexibile.

click aici...

Formarea profesionala continua

Modern Design

Obiectivul general al proiectului este de a facilita integrarea pe piata muncii si in viata activa a somerilor, persoanelor inactive, persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca.

© 2016 Cosmin Cristescu