AJOFM GIURGIU

Sos. Bucuresti, Bl.202/5D, mezanin

Telefon / fax: +40.246.230.613

                        +40.246.230.606

                        +40.372.219.982

Punct de lucru Bolintin Vale:

Str. Republicii

Telefon / fax: +40.246.271.066

Email: ajofm@gr.anofm.ro

_______________________________

PROGRAM DE LUCRU

Luni - Joi: 08:00 - 16:30

Vineri:       08:00 - 14:00

Operator date caracter personal nr. 562

Subventionarea locurilor de munca pentru absolventi

Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă egală cu 2250 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni.
Angajatorii care încadrează în muncă pe durata nedeterminată absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, suma prevăzută mai sus, pe o perioada de 18 luni.
Documente necesare pentru incheierea conventiei:
• act de identitate absolvent;
• act de studii absolvent, in copie;
• actul in baza caruia a fost incadrat in munca in copie;
• declaratie pe propria raspundere a angajatorului din care reiesa ca nu are obligatia , conform legii de a incadra in munca absolventi ai unor institutii de invatamant;
• declaratie pe proprie raspundere a angajatorului din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani acesta nu a mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu absolventul ;
• declaratie pe propria raspundere a angajatorului din care sa rezulteca nu are calitatea de administrator/asociat la alti angajatori care au beneficiat de cel putin una de dintre facilitatile prevazute la art.80 si art.85 din Legea nr.76/2002, pentru persoanele in situatia carora raporturile de munca cu angajatorul care a beneficiat de aceste facilitati, au incetat prin demisie, in ultimii 2 ani;
• declaratie pe propria raspundere a angajatorului din care sa rezulte ca la data solicitarii acordarii subventiei nu se afla in situatia de insolventa, in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare speciala, care au activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora;
• declaratie pe propria raspundere a absolventului ca la data absolvirii studiilor nu avea raporturi de munca sau de serviciu;
• declaratie pe propria raspundere a angajatorului din care sa rezulte ca posturile pe care au fost incadrati absolventii nu sunt posturi reinfiintate in mai putin de 6 luni de la desfiintarea acestora;
• declaratia pe propria raspundere a angajatorului din care sa rezulte ca absolventii incadrati nu efectueaza rezidentiatul si/sau nu mai au obligatia de a lucra in unitatea sanitara pe o perioada egala cu durata finantarii rezidentiatului si/sau angajatorul nu mai beneficiaza pentru absolventii respectivi , de alte masuri de stimulare prevazute de lege sau de subventii indiferent de forma lor, de la bugetul general consolidat, Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, bugete locale, alte bugete si fonduri de stat sau locale.

 

Subventionarea locurilor de munca pentru somerii

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Giurgiu acorda subventii angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată:
a. şomeri în vârstă de peste 45 de ani ,
b. şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale,
c. persoane cu handicap,
d. şomeri de lungă durată,
e. tineri cu varsta între vârsta de 16-25 ani care nu au loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională (NEET),

Astfel, angajatorii care incadreaza persoane apartinand acestor categorii, primesc pe o perioadă de 12 luni, lunar o sumă de 2.250 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni pentru şomerii.

Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri care în termen de 5 ani de la data angajării îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială primesc lunar, pe această perioadă, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă de 2.250 lei.
Documente necesare pentru incheierea conventiei:
A. Pentru someri cu varsta mai mare de 45 ani
• act de identitate, in copie;
• actul in baza caruia a fost incadrat in munca in copie;
B.Pentru somerii unici intretinatori ai familiilor monoparentale
• act de identitate, in copie;
• actul in baza caruia a fost incadrat in munca in copie;
• actele prevazute de lege in cazul familiilor monoparentale, prin care se face dovada privind componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica fata de reprezentantul legal, in copie;
• declaratie pe proprie raspundere a parintelui ca membrii familiei monoparentale locuiesc impreuna;
C.Pentru somerii de lunga durata
• act de identitate, in copie;
• actul in baza caruia a fost incadrat in munca in copie;
D.Pentru tinerii NEET’S
• act de identitate, in copie;
• actul in baza caruia a fost incadrat in munca in copie;
• declaratie pe proprie raspundere a persoanei tinere ca la data incadrarii in munca la angajator nu avea loc de munca, nu urmeaza o forma de invatamant si nu participa la activitatile de formare profesionala.
Pentru incadrarea in munca a unei persoane din categoriile prevazute la art.85 din Legea nr.76/2002, modificata si completata angajatorului va mai depune si urmatoarele documente:
• declaratie pe proprie raspundere a angajatorului din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani acesta nu a mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu somerul ;
• declaratie pe propria raspundere a angajatorului din care sa rezulteca nu are calitatea de administrator/asociat la alti angajatori care au beneficiat de cel putin una de dintre facilitatile prevazute la art.80 si art.85 din Legea nr.76/2002, pentru persoanele in situatia carora raporturile de munca cu angajatorul care a beneficiat de aceste facilitati, au incetat prin demisie, in ultimii 2 ani;
• declaratie pe propria raspundere a angajatorului din care sa rezulte ca la data solicitarii acordarii subventiei nu se afla in situatia de insolventa, in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare speciala, care au activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora.

 

VIZITATORI
IP-ul tau este:54.166.249.93
Astazi13-11-2018

Proiect INSERT

cub

Facilitarea accesului la ocupare si integrare sociala pentru 800 de persoane apartinand grupurilor vulnerabile din regiunile Sud Muntenia si Bucuresti – Ilfov.

click aici

Proiect PROACTIV

pro inima

Proiectul isi propune sa imbunatateasca sansele de angajare ale grupului tinta prin masuri de ocupare active, inovative si flexibile.

click aici...

Formarea profesionala continua

Modern Design

Obiectivul general al proiectului este de a facilita integrarea pe piata muncii si in viata activa a somerilor, persoanelor inactive, persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca.

© 2016 Cosmin Cristescu