AJOFM GIURGIU

Sos. Bucuresti, Bl.202/5D, mezanin

Telefon / fax: +40.246.230.613

                        +40.246.230.606

                        +40.372.219.982

Punct de lucru Bolintin Vale:

Str. Republicii

Telefon / fax: +40.246.271.066

Email: ajofm@gr.anofm.ro

_______________________________

PROGRAM DE LUCRU

Luni - Joi: 08:00 - 16:30

Vineri:       08:00 - 14:00

Operator date caracter personal nr. 562

Formarea profesionala

Formarea profesionala este o masura activa definitorie pentru desavarsirea profilului profesional al oricarei persoane aflate in cautare de loc de munca, stiut fiind faptul ca prin asigurarea cresterii si diversificarii competentelor profesionale ale somerilor se ating, concomitent, doua obiective specifice: satisfacerea cererilor imediate pe piata muncii si cresterea sanselor de ocupare in munca a somerilor.

Activitatea de formare profesionala este coordonata, in principal, de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca care elaboreaza Planul National de formare profesionala, iar la nivelul judetului Giurgiu activitatea de formare profesionala este coordonata de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Giurgiu, avand la baza Planul anual de formare profesionala aprobat de ANOFM.

Beneficiari ai programelor de formare profesionala organizate gratuit de AJOFM Giurgiu poate fi orice persoana aflata in cautarea unui loc de munca care nu realizeaza venituri sau care realizeaza venituri din activitati autorizate potrivit legii, mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta in vigoare si se afla in una din situatiile:

 • persoane care dupa absolvirea unei institutii de invatamant sau dupa satisfacerea stagiului militar nu au putut ocupa un loc de munca ;
 • persoane care au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala ;
 • cetateni straini sau apatrizi care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri in Romania ;
 • persoane care nu au putut ocupa loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie ;
 • persoane care desfasoara activitati in mediu rural si nu realizeaza venituri lunare sau realizeaza venituri lunare mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta in vigoare ;
 • persoane care au reluat activitatea ca urmare a încetării concediului pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani sau 7 ani în cazul copilului cu handicap ;
 • persoane care au reluat activitatea după perioada îndeplinirii serviciului militar activ,
 • persoane care au reluat activitatea ca urmare a recuperării capacităţii de muncă după pensionarea pentru invaliditate;
 • persoanele aflate in detentie care mai au de executat cel mult 9 luni pana la ultima zi de executare a pedepsei.

 Drepturile somerilor care beneficiaza gratuit de servicii de formare profesionala :

 • să beneficieze de pregătire teoretică şi practică pe toată durata cursului şi să susţină, gratuit, de cel mult două ori examenul de absolvire la finalizarea acestuia;
 • să beneficieze de rechizite şi materiale de instruire şi să primească în folosinţă manuale;
 • să beneficieze, dacă este cazul, de echipament de protecţie pe timpul instruirii practice;
 • să beneficieze, pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire, de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun sau, după caz, de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel mult 4 deplasări în cursul unei luni, dacă nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru salariaţii instituţiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, precum şi de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun pe traseul de la unitatea de cazare la unitatea de pregătire
 • să beneficieze de consultaţii medicale, analize medicale şi teste necesare frecventării cursului.

 Obligatiile somerilor care beneficiaza gratuit de servicii de formare profesionala:  

 • participa la toate activitatile cuprinse in programul de formare profesionala si indeplineste toate cerintele prevazute de acesta ;
 • restituie cheltuielile efectuate de agentie pentru serviciile de formare profesionala, daca nu se prezinta la primul examen de absolvire sau la reexaminare, cu exceptia cazului in care neprezentarea se datoreaza unor motive neimputabile persoanei ;
 • sa restituie cheltuielile efectuate pentru servuiciile de formare profesionala daca dupa absolvire refuza nejustificat incadrarea in munca oferita de agentie, dupa caz .

Înscrierea la cursurile de calificare/recalificare se face pe baza recomandării emise de compartimentul de informare şi consiliere privind cariera/serviciul mediere, în baza unei cereri însoţită de următoarele documente:

 • actul de identitate, în original şi copie;
 • certificat de naştere, în original şi copie;
 • actele de studii eliberate în condiţiile legii, în original şi copie;
 • adeverinţă eliberată de administraţia financiară din care să rezulte venitul realizat
 • actul medical din care să rezulte starea sănătăţii persoanei şi faptul că aceasta este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care doreşte să se califice;
 • cerere de înscriere la programul de formare profesională;
 • recomandare din partea biroului de informare şi consiliere privind cariera sau a serviciului de mediere, din cadrul agenţiei.

Persoanele inregistrate la AJOFM Giurgiu, care desfasoara activitati in mediul rural si nu realizeaza venituri lunare sau realizeaza venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta in vigoare vor depune pe langa actele prevazute la pct. 1 – 8 şi urmatoarele acte :

 • actul eliberat de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice ;
 • dovada ca desfasoara activitatea pe raza comunei sau a satului, eliberata de autoritatile administratiei publice locale , dupa caz ;
 • dovada incadrarii in munca printr-un act eliberat de angajator, din care sa rezulte venitul lunar realizat, locul de munca si domeniul in care persoana isi desfasoara activitatea, dupa caz .

VIZITATORI
IP-ul tau este:54.166.249.93
Astazi13-11-2018

Proiect INSERT

cub

Facilitarea accesului la ocupare si integrare sociala pentru 800 de persoane apartinand grupurilor vulnerabile din regiunile Sud Muntenia si Bucuresti – Ilfov.

click aici

Proiect PROACTIV

pro inima

Proiectul isi propune sa imbunatateasca sansele de angajare ale grupului tinta prin masuri de ocupare active, inovative si flexibile.

click aici...

Formarea profesionala continua

Modern Design

Obiectivul general al proiectului este de a facilita integrarea pe piata muncii si in viata activa a somerilor, persoanelor inactive, persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca.

© 2016 Cosmin Cristescu