AJOFM GIURGIU

Sos. Bucuresti, Bl.202/5D, mezanin

Telefon / fax: +40.246.230.613

                        +40.246.230.606

                        +40.372.219.982

Punct de lucru Bolintin Vale:

Str. Republicii

Telefon / fax: +40.246.271.066

Email: ajofm@gr.anofm.ro

_______________________________

PROGRAM DE LUCRU

Luni - Joi: 08:00 - 16:30

Vineri:       08:00 - 14:00

Operator date caracter personal nr. 562

 

PRIMA DE ACTIVARE
 Somerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă de cel puţin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 1.000 lei, neimpozabilă.

     PRIMA DE INSERTIE PENTRU ABSOLVENTI
Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă de inserţie egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării.

Prima de inserţie  se acordă în două tranşe, astfel:
  a) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării;
  b) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.
Nu beneficiază de prima de insertie:
  a) absolvenţii care, la data absolvirii studiilor, aveau raporturi de muncă sau de serviciu;
  b) absolvenţii care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani, cu excepţia situaţiei în care, pentru persoanele respective, aceşti angajatori au beneficiat de stimulent financiar în condiţiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare;
  c) absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă.
  d) absolvenţii care, în perioada cuprinsă între data absolvirii şi data solicitării dreptului, au fost admişi într-unul dintre nivelurile de învăţământ, conform prevederilor legale.

 

COMPLETAREA VENITURILOR SALARIALE ALE SALARIATILOR

Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj, primesc din bugetul asigurarilor pentru somaj de 30 % din cuantumul indemnizatiei de şomaj, lunar, neimpozabil din momentul angajarii pana la sfarsitul perioadei pentru care erau indreptatite sa primeasca indemnizatia de somaj, daca se angajeaza pentru program normal de lucru.

Pentru a beneficia de aceste sume, persoanele interesate trebuie ca in termen de maximum 60 de zile de la data incetarii dreptului la indemnizatia de somaj ca urmare a angajarii, sa depuna la AJOFM Giurgiu urmatoarele documente:

  • cerere;
  • instiintare emisa de angajator privind incadrarea in munca;
  • copie dupa actul in baza caruia s-a facut incadrarea in munca;
  • document emis de angajator din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani acesta nu a mai fost in raporturi de munca sau de serviciu.

      Beneficiarii sumelor reprezentand completarea veniturilor salariale sunt obligati ca pana la data de 15 a fiecarei luni, pentru luna expirata sa depuna la agentie dovada emisa de angajator din care sa reiasa ca este incadrat in munca.

VIZITATORI
IP-ul tau este:54.166.249.93
Astazi13-11-2018

Proiect INSERT

cub

Facilitarea accesului la ocupare si integrare sociala pentru 800 de persoane apartinand grupurilor vulnerabile din regiunile Sud Muntenia si Bucuresti – Ilfov.

click aici

Proiect PROACTIV

pro inima

Proiectul isi propune sa imbunatateasca sansele de angajare ale grupului tinta prin masuri de ocupare active, inovative si flexibile.

click aici...

Formarea profesionala continua

Modern Design

Obiectivul general al proiectului este de a facilita integrarea pe piata muncii si in viata activa a somerilor, persoanelor inactive, persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca.

© 2016 Cosmin Cristescu