AJOFM GIURGIU

Sos. Bucuresti, Bl.202/5D, mezanin

Telefon / fax: +40.246.230.613

                        +40.246.230.606

                        +40.372.219.982

Punct de lucru Bolintin Vale:

Str. Republicii

Telefon / fax: +40.246.271.066

Email: ajofm@gr.anofm.ro

_______________________________

PROGRAM DE LUCRU

Luni - Joi: 08:00 - 16:30

Vineri:       08:00 - 14:00

Operator date caracter personal nr. 562

Legea 544/2001 - informatii de interes public

Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin aceasta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.

Ce este informatia de interes public?

Informatie de interes public

Prin informatie de interes public se întelege orice informatie care priveste sau care rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei. 
(Art. 2 litera b, Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public) 

Informatii exceptate

Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, urmatoarele informatii: 
a. informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;
b. informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale României, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii; 
c. informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii; 
d. informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii; 
e. informatiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun în pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfasurare; 
f. informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate în proces; 
g. informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor."

Categorii de informatii de interes public 

A. Informatii furnizate din oficiu - informatii pe care institutia publica este obligata sa le faca publice fara a exista o solicitare în acest sens „Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:


a. actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice; 
b. structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice; 
c. numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice; 
d. coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
e. sursele financiare, bugetul si bilantul contabil; 
f. programele si strategiile proprii; 
g. lista cuprinzând documentele de interes public; 
h. lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii; 
i. modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate."


B. Informatii furnizate la cerere, altele decât cele prevazute sa fie comunicate din oficiu - informatii obtinute în urma unei solicitari adresata în scris sau verbal
„Solicitarea de informatii de interes public este actiunea verbala sau scrisa (pe suport de hârtie sau electronic) prin care o persoana (fizica sau juridica, româna ori straina) poate cere informatii considerate ca fiind de interes public."
( Art. 20, alineatul 2, Hotarâre nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public)
„Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate în scris sau verbal. 

Solicitarea în scris a informatiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente:


a. autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea; 
b. informatia solicitata, astfel încât sa permita autoritatii sau institutiei publice identificarea informatiei de interes public; 
c. numele, prenumele si semnatura solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea raspunsului."

Modalitati de contestare a deciziei autoritatii

Este reglementată în Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, şi în H.G. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001

In cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost încalcat, aceasta se poate adresa cu reclamatie administrativa conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia.

Persoana care se considera vatamata în drepturile sale poate depune reclamatia administrativa, în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor din cadrul autoritatii sau institutiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si ale prezentelor norme metodologice.

In cazul in care reclamatia se dovedeste întemeiata, raspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se considera lezat în termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei administrative. Acest raspuns va contine informatiile de interes public solicitate initial si, de asemenea, va mentiona sanctiunile disciplinare aplicate in cazul functionarului vinovat, în conditiile legii.

Solicitantul care, dupa primirea raspunsului la reclamatia administrativa, se considera în continuare lezat in drepturile sale prevazute de lege, poate face plângere la sectia de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor în care autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă la solicitarea informaţiilor de interes public.

Cum se obtine o informatie de interes public?
- Formular tip pentru cerere de informatii de interes public
- Formular tip pentru reclamatie administrativa 1
- Formular tip pentru reclamatie administrativa 2

Lista cuprinzând documentele de interes public

-      Regulamentul de organizarea şi funcţionarea al A.J.O.F.M. Giurgiu;

-      Structura organizatorică A.J.O.F.M. Giurgiu;

-      Programul de audienţe al conducerii A.J.O.F.M. Giurgiu;

-      Declaraţiile de avere şi de interese ale personalului A.J.O.F.M. Giurgiu;

-      Anunţurile privind organizarea, potrivit legii, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, precum şi condiţiile de participare şi selecţie specifice cerute la concursurile organizate, potrivit legii, pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul A.J.O.F.M. Giurgiu;

-      Situaţii şi rapoarte specifice activitătii A.J.O.F.M. Giurgiu;

-      Informatiile publicate pe site-ul A.J.O.F.M. Giurgiu;

-      Bilanţul contabil;

-      Materiale informative elaborate de A.J.O.F.M. Giurgiu;

-      Acte normative specifice domeniului de activitate;

-      Raport anual de activitate al A.J.O.F.M. Giurgiu.

Persoana responsabila de informarea publica Nume/Prenume : Goleanu Nicoleta TEL/FAX:0246/230613
E-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Adresa : Giurgiu str. Bucuresti bloc 202/5D mezaninVIZITATORI
IP-ul tau este:54.166.249.93
Astazi13-11-2018

Proiect INSERT

cub

Facilitarea accesului la ocupare si integrare sociala pentru 800 de persoane apartinand grupurilor vulnerabile din regiunile Sud Muntenia si Bucuresti – Ilfov.

click aici

Proiect PROACTIV

pro inima

Proiectul isi propune sa imbunatateasca sansele de angajare ale grupului tinta prin masuri de ocupare active, inovative si flexibile.

click aici...

Formarea profesionala continua

Modern Design

Obiectivul general al proiectului este de a facilita integrarea pe piata muncii si in viata activa a somerilor, persoanelor inactive, persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca.

© 2016 Cosmin Cristescu