AJOFM GIURGIU

Sos. Bucuresti, Bl.202/5D, mezanin

Telefon / fax: +40.246.230.613

                        +40.246.230.606

                        +40.372.219.982

Punct de lucru Bolintin Vale:

Str. Republicii

Telefon / fax: +40.246.271.066

Email: ajofm@gr.anofm.ro

_______________________________

PROGRAM DE LUCRU

Luni - Joi: 08:00 - 16:30

Vineri:       08:00 - 14:00

Operator date caracter personal nr. 562

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Giurgiu functioneaza din anul 1999 ca unitate cu personalitate juridica - initial sub o alta denumire, conform Legii 145/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Formare Profesionala - institutie care si-a schimbat denumirea in anul 2000, in Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).

Cadrul legal instituit prin intrarea in vigoare a Legii nr. 145/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea ANOFM, a condus la crearea unui serviciu public de ocupare a fortei de munca in Romania.

In prezent activitatea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca este reglementata de Legea nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea ANOFM, republicata, cu modifocarile si completarile ulterioare si de Hotararea Guvernului nr. 1610/2006 privind aprobarea Statutului ANOFM, cu modificarile si completarile ulterioare.

In conformitate cu aceste acte normative, ANOFM este institutie publica cu personalitate juridica, ce functioneaza sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Misiunea serviciului public de ocupare este afirmarea institutiei ca autentic ofertant al serviciilor de ocupare si de formare profesionala de o inalta calitate, prin programe centrate pe beneficiari, pentru a le spori sansele de reusita pe piata muncii si prin acces nediscriminatoriu la surse de informare relevante si la serviciile oferite.

Obiectivul general este eficientizarea serviciilor de ocupare a fortei de munca, pentru cresterea gradului de ocupare si reinsertiei pe piata muncii prin:

- echilibrarea pietei muncii si reducerea deficitelor sectoriale de forta de munca;

- cresterea gradului de flexibilizare a pietei muncii;

- imbunatatirea accesului pe piata fortei de munca a grupurilor defavorizate;

- dezvoltarea pietei muncii inclusive si imbatranirea activa;

- intarirea dialogului social la toate nivelurile in scopul cresterii aportului acestuia la dezvoltarea economica si sociala.

Masurile prevazute de Legea nr. 76/2002 privind asigurarile pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, au drept scop realizarea urmatoarelor obiective pe piata muncii:

  1. prevenirea somajului si combaterea efectelor sociale ale acestuia;

  2. incadrarea sau reincadrarea in munca a persoanelor in cautarea unui loc de munca;

  3. sprijinirea ocuparii persoanelor apartinand unor categorii defavorizate ale populatiei;

  4. asigurarea egalitatii sanselor pe piata muncii;

  5. stimularea somerilor in vederea ocuparii unui loc de munca;

  6. stimularea angajatorilor pentru incadrarea persoanelor in cautarea unui loc de munca;

  7. imbunatatirea structurii ocuparii pe ramuri economice si zone geografice;

  8. cresterea mobilitatii fortei de munca in condtiile schimbarilor structurale care se produc in economia nationala;

  9. protectia persoanelor in cadrul sistemului asigurarilor pentru somaj.

In cadrul Agentiei Judeteane pentru Ocuparea Fortei de Munca Giurgiu functioneaza Agentia Locala Giurgiu“ fara personalitate juridica.

In indeplinirea atributiilor ce-i revin potrivit legii, directorul executiv al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Giurgiu este sprijinit de un Consiliul consultativ tripartit, format din 15 membri, reprezentanti ai autoritatile publice locale si ai serviciilor deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale, organizatiilor sindicale si patronale, care asigura realizarea dialogului social la nivel judetean.

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Giurgiu este condusa de un director executiv si un director executiv adjunct si are in structura organizatorica 38 de posturi, din care 37 de functionari publici.

VIZITATORI
IP-ul tau este:54.166.249.93
Astazi13-11-2018

Proiect INSERT

cub

Facilitarea accesului la ocupare si integrare sociala pentru 800 de persoane apartinand grupurilor vulnerabile din regiunile Sud Muntenia si Bucuresti – Ilfov.

click aici

Proiect PROACTIV

pro inima

Proiectul isi propune sa imbunatateasca sansele de angajare ale grupului tinta prin masuri de ocupare active, inovative si flexibile.

click aici...

Formarea profesionala continua

Modern Design

Obiectivul general al proiectului este de a facilita integrarea pe piata muncii si in viata activa a somerilor, persoanelor inactive, persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca.

© 2016 Cosmin Cristescu